FEATURES

SVA 1

Distans

Denna utbildning går att läsa på distans

Individuell studieplan

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Lärcentrum i din kommun för att få hjälp med en individuell studieplan

Stöd

Du får hjälp och stöd av din lärare

Svenska som andraspråk 1, SVASVA01

100 poäng distans (Lycksele)

Ansvarig lärare: Åsa Bergvall
asa.bergvall@edu.lycksele.se

Välkommen till en spännande och språkutvecklande kurs.


Kursupplägg: Gruppantagning med gemensam kursstart och gemensam kurstakt som följer planeringen.

Kursen läses på en termin och går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker alltid samma veckodag, måndag. Under kursens gång så måste du delta vid de obligatoriska träffarna och provtillfällena. Prov kan skrivas på ditt närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat. På denna kurs tillämpas gruppantagning vilket innebär att du måste påbörja dina studier när kursen startar. Kursen avslutas med ett nationellt prov

Litteratur: Språkporten 1 2 3 Tredje upplagan

 https://www.studentlitteratur.se/laromedel/gy–vux/svenska-som-andrasprak/baslaromedel/sprakporten-1-2-3—digitalt-elevpaket-digital-produkt/

Fler av våra kurser

Studieverkstaden matematik

Matematikstöd på distans Genom lapplandsvux kan Vilhelmina lärcentrum erbjuda stöd i gymnasial matematik via vår studieverkstad, där vår matematiklärare Lars Jonsson finns tillgänglig under vissa

Läs mer »

Ansökan HT-22

Ansökan till höstens Lapplandsvux är öppen Sista ansökningsdag för höstens kurser är den 14 augusti.    Ansök HÄR

Läs mer »

Matematik Grund

FEATURES Matematik grund Distans Denna utbildning går att läsa på distans Individuell studieplan Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Lärcentrum i din kommun för

Läs mer »