Välkommen till Lapplandsvux

Ett starkt samarbete

Lapplandsvux är ett samarbete mellan vuxenutbildningarna i inlandskommunerna i Västerbottens län. Lapplandsvux har utbildningar inom gymnasiala ämnen.

Genom detta samarbete kan vi erbjuda ett stort urval utbildningar.