FEATURES

MAT 1a

Distans

Denna utbildning går att läsa på distans

Individuell studieplan

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Lärcentrum i din kommun för att få hjälp med en individuell studieplan

Stöd

Du får hjälp och stöd av din lärare

Matematik 1a

Ansvarig lärare: Lars Jonsson
lars.jonsson@vilhelmina.se

Kursupplägg: Kursen läses på en termin (HT) och går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker alltid samma veckodag, torsdagar. Under kursens gång så måste du fysiskt delta vid de obligatoriska träffarna och provtillfällena. Prov kan skrivas på ditt närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat. På denna kurs tillämpas gruppantagning vilket innebär att du måste påbörja dina studier när kursen startar.

Litteratur: Matematik5000+ Kurs 1Abc Vux Lärobok Digitalbok

ISBN:9 789 127 462 267

Fler av våra
kurser