För lärare

VÄLKOMMEN LÄRARE!

Här fyller ni i information om era kurser.


Viktigt! Välj ett alternativ för om den information ni ger är helt ny eller tilläggsinformation!


I det här formuläret fyller du som lärare i en beskrivning om dina kurser i Lapplandsvux.

Har du flera kurser i Lapplandsvux, så fyller du i formuläret med den första kursen, trycker på skicka, och fyller sedan i formuläret igen med information om nästa kurs.

Innehållet kommer att publiceras på hemsidan.


EXEMPEL PÅ HUR KURSUPPLÄGGET KAN BESKRIVAS


Kursupplägg: Gruppantagning med gemensam kursstart och gemensam kurstakt som följer planeringen.

Kursen läses på en termin (VT) och går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker alltid samma veckodag, tisdagar. Under kursens gång så måste du fysiskt delta vid de obligatoriska träffarna och provtillfällena. Prov kan skrivas på ditt närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat. På denna kurs tillämpas gruppantagning vilket innebär att du måste påbörja dina studier när kursen startar.

Formulär för lärare vid beskrivning av kurser Lapplandsvux/GrundVux