Svenska som andraspråk

SVENSKA SOM

ANDRASPRÅK

 

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkighet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig.

SVA 1


100 p, Lycksele

SVA 2


100 p, Lycksele

SVA 3


100 p, Lycksele

Svenska som andraspråk 1, SVASVA01,

100 poäng distans (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Åsa Bergvall

 

Välkommen till en spännande och språkutvecklande kurs.


Kursupplägg: Gruppantagning med gemensam kursstart och gemensam kurstakt som följer planeringen.

Kursen läses på en termin och går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker alltid samma veckodag, måndag. Under kursens gång så måste du delta vid de obligatoriska träffarna och provtillfällena. Prov kan skrivas på ditt närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat. På denna kurs tillämpas gruppantagning vilket innebär att du måste påbörja dina studier när kursen startar. Kursen avslutas med ett nationellt prov


Litteratur: Språkporten 1 2 3 Tredje upplagan

 https://www.studentlitteratur.se/laromedel/gy--vux/svenska-som-andrasprak/baslaromedel/sprakporten-1-2-3---digitalt-elevpaket-digital-produkt/ 

Kontakt

asa.bergvall@edu.lycksele.se

0730395311

Frågor?

Svenska som andraspråk 2, SVASVA02,

100 poäng distans (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Åsa Bergvall

 

Välkommen till SVASVA 02.


Kursupplägg: Gruppantagning med gemensam kursstart och gemensam kurstakt som följer planeringen.

Kursen läses på en termin (VT) och går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker varannan måndag. Under kursens gång så måste du delta vid de obligatoriska träffarna och provtillfällena. Prov kan skrivas på ditt närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat. På denna kurs tillämpas gruppantagning vilket innebär att du måste påbörja dina studier när kursen startar.


Litteratur: Språkporten 1 2 3

 https://www.studentlitteratur.se/laromedel/gy--vux/svenska-som-andrasprak/baslaromedel/sprakporten-1-2-3---digitalt-elevpaket-digital-produkt/ 

Svenska som andraspråk 3, SVASVA03,

100 poäng distans-(Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Åsa Bergvall

 

Välkommen till SVASVA 03.


Kursupplägg: Gruppantagning med gemensam kursstart och gemensam kurstakt som följer planeringen.

Kursen läses på en termin (VT) och går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker på måndagar varannan vecka. Under kursens gång så måste du delta vid de obligatoriska träffarna och provtillfällena. Prov kan skrivas på ditt närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat. På denna kurs tillämpas gruppantagning vilket innebär att du måste påbörja dina studier när kursen startar. Kursen avslutas med  ett nationellt prov.


Litteratur: Språkporten 1 2 3

 https://www.studentlitteratur.se/laromedel/gy--vux/svenska-som-andrasprak/baslaromedel/sprakporten-1-2-3---digitalt-elevpaket-digital-produkt/