Svenska

SVENSKA

 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

SVENSKA 1


100 p, Lycksele

SVENSKA 2


100 p, Lycksele

SVENSKA 3


100 p, Lycksele

Svenska 1, SVESVE01, 100 poäng (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Jenny Wikedal

 

Kursupplägg: Gruppantagning med gemensam kursstart och gemensam kurstakt som följer en specifik planering. Möjlighet till flexibel start och studietakt finns.
Kursen läses på en termin och går på distans med ett fåtal fysiska träffar. Träffar sker oftast ( undantag meddelas) på samma veckodag. Under kursens gång måste du fysiskt delta vid de obligatoriska provtillfällena och träffarna. Möjlighet att skriva prov på ditt närmaste lärcentra finns.

Länk till läroplanen för kursen på skolverket.se.


Litteratur: Människans texter språket, 2011, av Bengt Sjöstedt och Tomas Jeppsson, Studentlitteratur.

ISBN: 978-91-44-05924-2.

Till boken medföljer även en webbdel. En aktiveringskod ingår i varje elevbok.

Kontakt

jenny.wikedal@edu.lycksele.se

Frågor?

Svenska 2, SVESVE02, 100 poäng

 

Ansvarig lärare: Jenny Wikedal

 

Kursupplägg: Kursen läses på en termin och syftar till att ge kunskaper i muntlig framställning och skriftlig framställning av främst argumenterande och utredande karaktär. Kursen ska också ge kunskap om olika författarskap samt skönlitterära verk från olika tider och epoker, och även skönlitterära verkningsmedel, centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning. Även svenska språkets uppbyggnad och grammatik samt språkförhållanden i Sverige och övriga Norden ingår som centralt innehåll i kursen.

Svenska 2 distans läses på en termin med gruppantagning, med möjlighet till anpassningar. Kursen innehåller nio träffar, som kan vara digitala eller fysiska.

Varje träff innehåller diskussioner, genomgångar samt övriga förberedelser för de hemarbeten som fungerar som examination på de olika momenten. Vissa moment examineras även muntligt via redovisningar på de olika träffarna.Litteratur:  Människans texter språket 2011 av Bengt Sjöstedt och Tomas Jeppsson, Studentlitteratur.

ISBN: 978-91-44-05924-2.

Till boken medföljer även en webbdel. En aktiveringskod ingår i varje elevbok.

Svenska 3, SVESVE03, 100 poäng

 

Ansvarig lärare: Jenny Wikedal

 

Kursupplägg: Kursen läses på en termin och syftar till att ge kunskaper i muntlig och skriftlig framställning av främst argumenterande och vetenskaplig karaktär. Kursen ska också ge kunskap om olika författarskap samt skönlitterära verk från olika tider och epoker, och även skönlitterära verkningsmedel, centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning. Även svenska språkets ursprung och släktförhållanden samt källkritik ingår som centralt innehåll i kursen.

Svenska 3 distans läses på en termin med gruppintag, med möjlighet till anpassningar. Kursen innehåller nio träffar, som kan vara digitala eller fysiska.

Varje träff innehåller diskussioner, genomgångar samt övriga förberedelser för de hemarbeten som fungerar som examination på de olika momenten. Vissa moment examineras även muntligt via redovisningar på de olika träffarna.Litteratur: Människans texter språket 2011 av Bengt Sjöstedt och Tomas Jeppsson, Studentlitteratur.

ISBN: 978-91-44-05924-2.

Till boken medföljer även en webbdel. En aktiveringskod ingår i varje elevbok.