Samhällskunskap

SAMHÄLLSKUNSKAP

 

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv.

SAMHÄLLSKUNSKAP 1a1


50 p, Lycksele

SAMHÄLLSKUNSKAP 1a2


50 p, Lycksele

SAMHÄLLSKUNSKAP 1b


100p, Lycksele

Samhällskunskap 1a1, SAMSAM01a1,50p heldistans, (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Jan Broman


Kursupplägg: Kursen har två intag per termin. Ht aug/okt, Vt jan/mars. Kursen läses helt på distan, utan obligatoriska träffar. Kursen har inga prov, utan kunskaper examineras med inlämningsuppgifter samt att man som elev, muntligt i träff med läraren, kontrolleras att det man lämnat in är egenproducerat. Detta p.g,a. det nya verktyg som AI (artificiell intelligens) visat sig vara, och att det ställer nya krav på hur kursen examineras. Antingen via fysisk träff, eller via videolänk. Då du lämnat in en uppgift avtalar vi om ett möte vid en tid och plats som fungerar för oss bägge. 

Distansupplägget ger stora friheter, men kräver också ett stort mått av disciplin. Det finns inga deadlines, inget fastställt tidsschema för när uppgifter ska vara klara. Detta ger dig stora möjligheter att själv planera din tid, men innebär också ett stort eget ansvar. 

 

Litteratur: Reflex 123, förlag Gleerups, ISBN 91-40-69558-1. Den finns också som E-bok, prenumeration ett år (betydligt billigare). 

Kontakt

jan.broman@edu.lycksele.se


Arbetsplats Teknikhuset (huset närmast parkeringen Tannbergsskolan)

Frågor?

Samhällskunskap 1a2, SAMSAM01a2 

(Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Jan Broman


Kursupplägg: Kursen har två intag per termin. Ht aug/okt, Vt jan/mars. Kursen läses helt på distans, utan obligatoriska träffar. Kursen har inga prov, utan kunskaper examineras med inlämningsuppgifter samt att man som elev, muntligt i träff med läraren, kontrolleras att det man lämnat in är egenproducerat. Detta p.g,a. det nya verktyg som AI (artificiell intelligens) visat sig vara, och att det ställer nya krav på hur kursen examineras. Antingen via fysisk träff, eller via videolänk. Då du lämnat in en uppgift avtalar vi om ett möte vid en tid och plats som fungerar för oss bägge. 

Distansupplägget ger stora friheter, men kräver också ett stort mått av disciplin. Det finns inga deadlines, inget fastställt tidsschema för när uppgifter ska vara klara. Detta ger dig stora möjligheter att själv planera din tid, men innebär också ett stort eget ansvar. 

 

Litteratur: Reflex 123, Förlag Gleerups, ISBN 91-40-69558-1. Finns även som E-bok ett års prenumeration (betydligt lägre kostnad). 

Samhällskunskap 1b, SAMSAM01b, (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Jan Broman


Kursupplägg: Kursen har två intag per termin. Ht aug/okt, Vt jan/mars. Kursen läses helt på distans, utan obligatoriska träffar. Kursen har inga prov, utan kunskaper examineras med inlämningsuppgifter samt att man som elev, muntligt i träff med läraren, kontrolleras att det man lämnat in är egenproducerat. Detta p.g,a. det nya verktyg som AI (artificiell intelligens) visat sig vara, och att det ställer nya krav på hur kursen examineras. Antingen via fysisk träff, eller via videolänk. Då du lämnat in en uppgift avtalar vi om ett möte vid en tid och plats som fungerar för oss bägge. 

Distansupplägget ger stora friheter, men kräver också ett stort mått av disciplin. Det finns inga deadlines, inget fastställt tidsschema för när uppgifter ska vara klara. Detta ger dig stora möjligheter att själv planera din tid, men innebär också ett stort eget ansvar. 

 

Litteratur: Reflex 123, Förlag Gleerups, ISBN 91-40-69558-1. Finns även som E-bok ett års prenumeration (betydligt lägre kostnad).