Religionskunskap

RELIGION

 

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.

Religionskunskap 2, RELREL2,

50 poäng (Storuman)

 

Ansvarig lärare: Jonas Eklund

 


Kontakt

0951-14266, jonas.eklund@storuman.se

Frågor?