Naturkunskap

NATURKUNSKAP

 

Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap.

NATURKUNSKAP 1a1


50p, Lycksele

NATURKUNSKAP 1a2


50p, Lycksele

NATURKUNSKAP 2


100p, Lycksele

Naturkunskap 1a1,

50p distans (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Maria Berglund

 

Kursupplägg: Kursen startar vid terminens början v.34 och avslutas redan v.42. Fortsättningkusen Naturkunskap 1a2 startar v.43

Kursen har gruppintag vilket innebär att man måste börja när kursen startar och vara klar när kursen avslutas.

Kursen går på distans med ett antal obligatoriska fjärrträffar i Teams där du måste delta men du gör det via dator hemifrån eller från jobbet. Det är dock ett krav på att du kan sitta ostört.
Prov ska skrivas på Tannbergsskolan eller på ditt närmaste lärcentra prov kan också ibland skrivas digitalt i DigiExam.

Lärarhjälp kan erbjudas i Teams om du hör av dig till läraren.

Fjärrträffarna och proven sker alltid på samma veckodag och vid samma tidpunkt. Se schema

I denna kurs har vi följande träffar: Uppstartsträff i Teams v.34, prov v.37, fjärrträff via Teams v.41.
Utöver detta ska ävan inlämningsuppgifter lämnas in enligt planeringen.


Litteratur: Se till att du har införskaffat kursboken Insikt Naturkunskap1a1 innan du kommer till kursintroduktionen.

OBS! Ska du läsa både Naturkunskap 1a1 och 1a2 så ska du köpa boken Insikt Naturkunskap 1B (ISBN-nummer hittar du nedan)

Kursbok till Nk1a1: Insikt Naturkunskap 1a1 från förlaget natur och kultur. Författare Lisa Kirsebom.

ISBN: 978-91-27-42165-3.

Boken finns även som digitalbok och har då ISBN: 978-91-27-42467-8

Ska du läsa kursen Naturkunskap 1a1+1a2 så ska du köpa Insikt Naturkunskap 1B och den har

ISBN: 978-91-27-42320-6 . (Boken 1b innehåller båda kusernas (Nk1a1 & Nk1a2) material)

Kontakt

maria.berglund@edu.lycksele.se

0950-16788

(nås enklast via mail)


Arbetsplats: B-tårtan (mitt emot receptionen)

Frågor?

Naturkunskap 1a2,

50p distans (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Maria Berglund

 

Kursupplägg: Kursstart v.43 och kursen avslutas v.51

Kursen har gruppintag vilket innebär att man måste börja när kursen startar och vara klar när kursen slutar.

Kursen går på distans med ett antal obligatoriska fjärrträffar i Teams där du måste delta men du kan göra det via dator hemifrån eller från jobbet. Det är dock ett krav på att du kan sitta ostört.

Prov kan skrivas på Tannbergsskolan, på ditt närmaste lärcentra och i vissa fall digitalt i DigiExam.

Lärarhjälp kan erbjudas i Teams om du hör av dig till läraren och bokar en tid.

Fjärrträffarna och proven sker alltid på samma veckodag och vid samma tidpunkt. Se schema
I denna kurs har vi följande träffar: fjärrträff v.46, prov v.48, fjärrträff v.50Litteratur: Se till att du har införskaffat kursboken Insikt Naturkunskap1B innan kursen startar.

Läroboken: Insikt Naturkunskap 1B från förlaget natur och kultur. Författare Lisa Kirsebom.

ISBN: 978-91-27-42320-6

Naturkunskap 2, NAKNAK02,

50p distans (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Carina Blomberg

 

Kursupplägg: Kursen läses under en termin (VT eller HT) och är öppen för registrering under första skolveckan på terminen, efter det behövs en kursnyckel för att kunna registrera sig. Kursen har gruppintag vilket innebär att man måste börja när kursen startar. Kursen går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker alltid samma veckodag och tidpunkt. Under kursens gång så måste du fysiskt delta vid de obligatoriska träffarna. Prov kan skrivas närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat. Se till att du har införskaffat kursboken Naturkunskap 2, Ditt Universum av Fredrik Jonsson, NA-förlag
ISBN: 978-91-88229-05-2 innan kursen börjar.Litteratur:

Frank Grön Naturkunskap 2, andra upplagan tryckt 2022, Liber förlag. ISBN 978-91-47-14707-6