Kemi

KEMI

 

Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar.

Kemi 2, KEMKEM02, 100 poäng (Storuman)

 

Ansvarig lärare: Per-Olof Lycksell

 


Kontakt

0951-142 66, 070-920 66 15

Frågor?