Historia

HISTORIA

 

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

HISTORIA 1a1


50p, Lycksele

HISTORIA 1a2


50p, Lycksele

HISTORIA 1b


100p, Lycksele

Historia 1a1, HISHIS01a1, (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Jan Broman

 

Kursupplägg: Kursen har två intag per termin. Ht aug/okt, Vt jan/mars. 

 Kursen läses helt på distans, utan obligatoriska träffar. Kursen har inga prov, utan kunskaper examineras med inlämningsuppgifter samt att man som elev, muntligt i träff med läraren, kontrolleras att det man lämnat in är egenproducerat. Detta p.g,a. det nya verktyg som AI (artificiell intelligens) visat sig vara, och att det ställer nya krav på hur kursen examineras. Antingen via fysisk träff, eller via videolänk. Då du lämnat in en uppgift avtalar vi om ett möte vid en tid och plats som fungerar för oss bägge. 

Distansupplägget ger stora friheter, men kräver också ett stort mått av disciplin. Det finns inga deadlines, inget fastställt tidsschema för när uppgifter ska vara klara. Detta ger dig stora möjligheter att själv planera din tid, men innebär också ett stort eget ansvar.  

 

Litteratur: Perspektiv på historien 1b, förlag Gleerups, ISBN 978-91-40-69111-8. Finns även som E-bok ett års prenumeration (betydligt lägre kostnad). Kontakt

jan.broman@edu.lycksele.se


Arbetsplats Teknikhuset (huset närmast parkeringen Tannbergsskolan

Frågor?

Historia 1a2, HISHIS01a2, (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Jan Broman

 

Kursupplägg: Kursen har två intag per termin. Ht aug/okt, Vt jan/mars. Kursen läses helt på distans, utan obligatoriska träffar. Kursen har inga prov, utan kunskaper examineras med inlämningsuppgifter samt att man som elev, muntligt i träff med läraren, kontrolleras att det man lämnat in är egenproducerat. Detta p.g,a. det nya verktyg som AI (artificiell intelligens) visat sig vara, och att det ställer nya krav på hur kursen examineras. Antingen via fysisk träff, eller via videolänk. Då du lämnat in en uppgift avtalar vi om ett möte vid en tid och plats som fungerar för oss bägge. 

Distansupplägget ger stora friheter, men kräver också ett stort mått av disciplin. Det finns inga deadlines, inget fastställt tidsschema för när uppgifter ska vara klara. Detta ger dig stora möjligheter att själv planera din tid, men innebär också ett stort eget ansvar. 

 

Litteratur: Perspektiv på historien 1b, Förlag Gleerups, ISBN 978-91-40-69111-8. Finns även som E-bok ett års prenumeration (betydligt billigare). 

Historia 1b, HISHIS01b, (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Jan Broman

 

Kursupplägg: Kursen har två intag per termin. Ht aug/okt, Vt jan/mars. Kursen läses helt på distans, utan obligatoriska träffar. Kursen har inga prov, utan kunskaper examineras med inlämningsuppgifter samt att man som elev, muntligt i träff med läraren, kontrolleras att det man lämnat in är egenproducerat. Detta p.g,a. det nya verktyg som AI (artificiell intelligens) visat sig vara, och att det ställer nya krav på hur kursen examineras. Antingen via fysisk träff, eller via videolänk. Då du lämnat in en uppgift avtalar vi om ett möte vid en tid och plats som fungerar för oss bägge. 

Distansupplägget ger stora friheter, men kräver också ett stort mått av disciplin. Det finns inga deadlines, inget fastställt tidsschema för när uppgifter ska vara klara. Detta ger dig stora möjligheter att själv planera din tid, men innebär också ett stort eget ansvar. 

 

Litteratur: Perspektiv på historien 1b, Förlag Gleerups, ISBN 978-91-40-69111-8. Finns även som E-bok ett års prenumeration (betydligt lägre kostnad).