Fysik

FYSIK

 

Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur. Utifrån systematiska observationer och experiment strävar fysiken efter att finna grundläggande principer som kan uttryckas matematiskt i modeller och teorier.

Fysik 1a, FYSFYS01a,

150 poäng (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Andreas Jansson

 

Kursupplägg: Kursen Fysik 1a läses på lite mer än en termin med gruppintag. Den börjar alltså i augusti och slutar omkring månadsskiftet januari/februari. (Skulle man vilja avsluta kursen tidigare är detta säkert möjligt att lösa).


Kursen läses på distans med träffar en dag i veckan. På dessa dagar sker något av: genomgång, problemlösning eller laborationsträff. Totalt är det fyra träffar på kursen som är obligatoriska.

- Teorigenomgångarna är halvdagar via dator.
- För egen inläsning finns också länkar till inspelade genomgångar samt information om lämpliga övningar att göra.
- Problemlösningsträffar genomförs också via dator.
- Laborationsträffarna sker på plats på Tannbergsskolan i Lycksele.

Kursen examineras genom tre skriftliga delprov samt tre inlämningsuppgifter och två labrapporter. Proven kan skrivas på lämpligt lärcentrum utifrån den möjlighet de har att ordna provvakt.


Litteratur:  Heureka! Kurs 1 ISBN: 9789127567276
Övningsbok (rekommenderat tillval): Heureka! Kurs 1 Övningar och problem ISBN: 9789127428737
Formelsamling: Formler och tabeller,

3e uppl. ISBN-nummer 9789127457201


(Vilken formelsamling som helst för gymnasiets matematik- och fysikkurser bör dock gå bra att använda.)
Utöver detta behövs även en lämplig miniräknare för gymnasiematematik.

Kontakt

andreas.jansson@edu.lycksele.se

0950-163 76

Frågor?