Engelska

ENGELSKA

 

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

ENGELSKA 5


100p, Norsjö (Lycksele)

ENGELSKA 6


100p, Norsjö (Lycksele)

Engelska 5, ENGENG05, 100p ( Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Pga personalbrist kommer kursen att gå via Norsjö Lärcentrum istället för Lycksele under ht 23.

 

Kursupplägg: Välkommen till kursen Engelska 5 som omfattar 100 poäng. Kursen pågår under en terminsperiod och startar vid terminens början, en gång i höst och en gång i vår. Träffarna sker alltid samma veckodag och tidpunkt och sker mest på distans via Zoom (online). Ett fåtal träffar, mest vid provtillfälle, sker fysiskt vid lärcentrum i Lycksele. Det fullständiga schemat till kursen publiceras snart.

Syftet med Engelska 5 är att varje elev ska kunna använda sig av engelska språket i kontakt med omvärlden. Kursdeltagarna ska öva upp förmågan att tala, lyssna, skriva och läsa engelska. Inom ämnet Engelska får deltagarna också lära sig om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i engelsktalande länder.

Det centrala innehållet i Engelska 5 innefattar kommunikation, reception, produktion och interaktion. Vi behandlar både konkreta och abstrakta ämnen som rör deltagarnas situation. Vi läser böcker och andra texter och talar om innehåll, tema och motiv. Kursdeltagarna lär sig tolka budskap och innehåll ur talad och skriven text av olika slag. Mer information on kursplanen till Engelska 5 hittas på Skolverkets hemsida.

På grund av den höga takten och intensitet av kursen, förväntas alla kursdeltagarna att delta vid alla träffarna. För att öka möjligheten till ett godkänt betyg i slutet av terminen, måste deltagarna lämna in allt kursarbete i tid. Vid kursensslut gör deltagarna ett nationellt prov som bidrar till slutbetyget . Det nationella muntliga provet genomförs via en fysisk träff på Lärcentrum i Lycksele. Dem andra provdelarna alltså hör-och läsförståelse samt skriv prov, genomförs fysiskt på deltagarnas närmaste lärcentra.
 
Antagna deltagarna ska se till att de har införskaffat kurslitteratur innan den första kursträffen. . Du blir antagen till en grupp som börjar och slutar kursen samtidigt. ALLA träffar (videokonferens och fysiska träffar) är OBLIGATORISKA. Alla uppgifter under kursens genomgång är obligatoriska och lika viktiga i måluppfyllelse. De påverkar det slutbetyget.


Litteratur: 1. Traction Blue (Tryckt & Digitalt )

ISBN: 978-91-44-11999-1 

OBS: Boken finns tryckt och digitalt. Man får bestämma om man vill köpa både den tryckta och digitala version eller bara den digitala version. Det är viktigt att ni har tillgång till den digitala version. 


2. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time av Mark Haddon

ISBN: 978-00-99-47043-4

Engelska 6, ENGENG06, 100p (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: På grund av personalbrist kommer kursen att gå via Norsjö Lärcentrum ht23. 

 

Kursupplägg: Välkommen till kursen Engelska 6 som omfattar 100 poäng. Kursen pågår under en terminsperiod och startar vid terminens början, en gång i höst och en gång i vår. Träffarna sker alltid samma veckodag och tidpunkt och sker mest på distans via Zoom (online). Ett fåtal träffar, mest vid provtillfälle, sker fysiskt vid lärcentrum i Lycksele. Det fullständiga schemat till kursen publiceras snart.
 
Syftet med Engelska är att varje elev ska kunna använda sig av engelska språket i kontakt med omvärlden. Kursdeltagarna ska öva upp förmågan att tala, lyssna, skriva och läsa engelska. Inom ämnet Engelska får deltagarna också lära sig om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i engelsktalande länder.
Det centrala innehållet i Engelska 6 innefattar kommunikation, reception, produktion och interaktion. Vi behandlar både konkreta och abstrakta ämnen som rör deltagarnas situation. Vi läser böcker och andra texter och talar om innehåll, tema och motiv. Kursdeltagarna lär sig tolka budskap och innehåll ur talad och skriven text av olika slag. Mer information on kursplanen till engelska 6 hittas på Skolverkets hemsida.
 
På grund av den höga takten och intensitet av kursen, förväntas alla kursdeltagarna att delta vid alla träffarna. För att öka möjligheten till ett godkänt betyg i slutet av terminen, måste deltagarna lämna in allt kursarbete i tid. Vid kursensslut gör deltagarna ett nationellt prov som bidrar till slutbetyget . Det nationella muntliga provet genomförs via en fysisk träff på Lärcentrum i Lycksele. Dem andra provdelarna alltså hör-och läsförståelse samt skriv prov, genomförs fysiskt på deltagarnas närmaste lärcentra.
 
Antagna deltagarna ska se till att de har införskaffat kurslitteratur innan den första kursträffen. . Du blir antagen till en grupp som börjar och slutar kursen samtidigt. ALLA träffar (videokonferens och fysiska träffar) är OBLIGATORISKA. Alla uppgifter under kursens genomgång är obligatoriska och lika viktiga i måluppfyllelse. De påverkar det slutbetyget.


Litteratur: I kursen använder vi boken  som heter Solid Gold 2 av Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

ISBN: 978-91-44-10780-6.
och också en novell som heter The Kite Runner av Khaled Hosseini

ISBN: 978-15-94-63220-4/ISBN-10: 159-46-32-200