Svenska

SVENSKA

 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

SVENSKA 1


100 p, Lycksele

SVENSKA 2


100 p, Lycksele

SVENSKA 3


100 p, Lycksele

Svenska 1, SVESVE01, 100 poäng (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Jenny Wikedal

 

Kursupplägg: Gruppantagning med gemensam kursstart och gemensam kurstakt som följer en specifik planering.
Kursen läses på en termin och går på distans med ett fåtal fysiska träffar. Träffar sker oftast ( undantag meddelas) på samma veckodag. Under kursens gång måste du fysiskt delta vid de obligatoriska provtillfällena och träffarna. Möjlighet att skriva prov på ditt närmaste lärcentra finns. På denna kurs tillämpas gruppantagning vilket innebär att du måste påbörja dina studier när kursen startar och även finansiera kursmaterial.


Litteratur: Kursböcker meddelas av läraren innan kursst

Kontakt

jenny.wikedal@edu.lycksele.se

0950-169 38

Frågor?

Svenska 2, SVESVE02, 100 poäng

 

Ansvarig lärare: Jenny Wikedal

 

Kursupplägg: LÄSES PÅ EN TERMIN.
Kursen syftar till att ge kunskaper i muntlig framställning och skriftlig framställning av främst argumenterande och utredande karaktär. Kursen ska också ge kunskap om olika författarskap samt skönlitterära verk från olika tider och epoker, och även skönlitterära verkningsmedel, centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning. Även svenska språkets uppbyggnad och grammatik samt språkförhållanden i Sverige och övriga Norden ingår som centralt innehåll i kursen.

Svenska 2-distans läses på en termin med gruppantagning. Kursen innehåller ca tio träffar, där två av träffarna är närträffar och sju är videokonferensträffar. All skriftlig kommunikation sker via lärplattformen Moodle (www.samarbeta.se) och det är också viktigt genom hela kursen att du tar eget ansvar för din inlärning.

Varje träff innehåller diskussioner, genomgångar samt övriga förberedelser för de hemarbeten som fungerar som examination på de olika momenten. Vissa moment examineras även muntligt via redovisningar på de olika träffarna.

Litteratur:  Människans texter språket 2011 av Bengt Sjöstedt och Tomas Jeppsson, Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05924-2. Till boken medföljer även en webbdel. En aktiveringskod ingår i varje elevbok.

Svenska 3, SVESVE03, 100 poäng

 

Ansvarig lärare: Jenny Wikedal

 

Kursupplägg: LÄSES PÅ EN TERMIN.
Kursen syftar till att ge kunskaper i muntlig och skriftlig framställning av främst argumenterande och vetenskaplig karaktär. Kursen ska också ge kunskap om olika författarskap samt skönlitterära verk från olika tider och epoker, och även skönlitterära verkningsmedel, centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning. Även svenska språkets ursprung och släktförhållanden samt källkritik ingår som centralt innehåll i kursen.

Svenska 3-distans läses på en termin med gruppintag. Kursen innehåller ca tio träffar, där två av träffarna är närträffar och sju är videokonferensträffar. All skriftlig kommunikation sker via lärplattformen Moodle (www.samarbeta.se) och det är också viktigt genom hela kursen att du tar eget ansvar för din inlärning.

Varje träff innehåller diskussioner, genomgångar samt övriga förberedelser för de hemarbeten som fungerar som examination på de olika momenten. Vissa moment examineras även muntligt via redovisningar på de olika träffarna.

Litteratur: Människans texter språket 2011 av Bengt Sjöstedt och Tomas Jeppsson, Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05924-2. Till boken medföljer även en webbdel. En aktiveringskod ingår i varje elevbok.

LAPPLANDSVUX

är ett samarbete mellan inlandskommunerna...

 

...i Västerbottens län. Lapplandsvux har utbildningar inom gymnasiala ämnen.

Genom detta samarbete kan vi erbjuda ett stort urval lokala utbildningar.

Kontakt

 

Webbansvarig:


Vilhelmina Lärcentrum

Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

 

Mejl: vasterbottensvux@vilhelmina.se,

info@fotografhannelebang.se

 

Telefon: 0940-142 57

 

Copyright. All Rights Reserved