Samhällskunskap

SAMHÄLLSKUNSKAP

 

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv.

SAMHÄLLSKUNSKAP 1a1


50 p, Lycksele

SAMHÄLLSKUNSKAP 1a2


50 p, Lycksele

SAMHÄLLSKUNSKAP 1b


Lycksele

Samhällskunskap 1a1, SAMSAM01a1,50p heldistans, (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Jan Broman


Kursen har två intag per termin. Ht aug/okt, Vt jan/mars. Kursen läses helt på distan, utan obligatoriska träffar. Däremot kommer det att finnas två fasta tider varje vecka, där jag kommer att finnas till hands för personlig handledning. Det kommer dessutom, i mån av tid, finnas möjlighet att boka personliga träffar utöver de två fasta tiderna. Kursen har inga prov, utan kunskaper examineras med inlämningsuppgifter. Vid behov (eller efter önskemål), kan muntlig komplettering förekomma. Antingen via fysisk träff, eller via videolänk. Distansupplägget ger stora friheter, men kräver också ett stort mått av disciplin. Det finns inga deadlines, inget fastställt tidsschema för när uppgifter ska vara klara. Detta ger dig stora möjligheter att själv planera din tid, men innebär också ett stort eget ansvar. Uppgifter lämnas in via vår nuvarande lärplattform "Samarbeta". Vid terminsstart kommer jag att finnas till hands för allmän kursinformation och för att visa hur lärplattformen fungerar. Kan du inte närvara. är det viktigt att du kontaktar mig så snart som möjligt.


Litteratur: Reflex 123, förlag Gleerups, ISBN 91-40-69558-1. Den finns också som E-bok, prenumeration ett år (betydligt billigare).

Kontakt

jan.broman@edu.lycksele.se
0950-168 08


Arbetsplats Teknikhuset (huset närmast parkeringen Tannbergsskolan)

Frågor?

Samhällskunskap 1a2, SAMSAM01a2 

(Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Jan Broman


Kursen har två intag per termin. Ht aug/okt, Vt jan/mars. Kursen läses helt på distans, utan obligatoriska träffar. Däremot kommer det att finnas två fasta tider varje vecka, där jag kommer att finnas till hands för personlig handledning. Det kommer dessutom, i mån av tid, finnas möjlighet att boka personliga träffar utöver de två fasta tiderna. Kursen har inga prov, utan kunskaper examineras med inlämningsuppgifter. Vid behov (eller efter önskemål), kan muntlig komplettering förekomma. Antingen via fysisk träff, eller via videolänk. Distansupplägget ger stora friheter, men kräver också ett stort mått av disciplin. Det finns inga deadlines, inget fastställt tidsschema för när uppgifter ska vara klara. Detta ger dig stora möjligheter att själv planera din tid, men innebär också ett stort eget ansvar. Uppgifter lämnas in via vår nuvarande lärplattform "Samarbeta". Vid terminsstart kommer jag att finnas till hands för allmän kursinformation och för att visa hur lärplattformen fungerar. Kan du inte närvara. är det viktigt att du kontaktar mig så snart som möjligt.


Litteratur: Reflex 123, förlag Gleerups, ISBN 91-40-69558-1. Den finns också som E-bok, prenumeration ett år (betydligt billigare).

Samhällskunskap 1b, SAMSAM01b, (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Jan Broman


Kursen har två intag per termin. Ht aug/okt, Vt jan/mars. Kursen läses helt på distans, utan obligatoriska träffar. Däremot kommer det att finnas två fasta tider varje vecka, där jag kommer att finnas till hands för personlig handledning. Det kommer dessutom, i mån av tid, finnas möjlighet att boka personliga träffar utöver de två fasta tiderna. Kursen har inga prov, utan kunskaper examineras med inlämningsuppgifter. Vid behov (eller efter önskemål), kan muntlig komplettering förekomma. Antingen via fysisk träff, eller via videolänk. Distansupplägget ger stora friheter, men kräver också ett stort mått av disciplin. Det finns inga deadlines, inget fastställt tidsschema för när uppgifter ska vara klara. Detta ger dig stora möjligheter att själv planera din tid, men innebär också ett stort eget ansvar. Uppgifter lämnas in via vår nuvarande lärplattform "Samarbeta". Vid terminsstart kommer jag att finnas till hands för allmän kursinformation och för att visa hur lärplattformen fungerar. Kan du inte närvara. är det viktigt att du kontaktar mig så snart som möjligt.


Litteratur: Reflex 123, Förlag Gleerups, ISBN 91-40-69558-1. Finns även som E-bok ett års prenumeration (betydligt lägre kostnad).