Naturkunskap

NATURKUNSKAP

 

Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap.

NATURKUNSKAP 1a1


50p, Lycksele

NATURKUNSKAP 1a2


50p, Lycksele

NATURKUNSKAP 2


50p, Lycksele

Naturkunskap 1a1,

50p distans (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Maria Berglund

 

Kursupplägg: Kursen startar vid terminens början och avslutas redan v.42. Fortsättningskursen Naturkunskap 1a2 startar v.43. Kursen är öppen för registrering under första skolveckan, efter det behövs en kursnyckel för att kunna registrera sig.
Kursen har gruppintag vilket innebär att man måste börja när kursen startar.
Kursen går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker alltid samma veckodag och tidpunkt. Under kursens gång så måste du fysiskt delta vid de obligatoriska träffarna. Prov kan skrivas närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat.

Se till att du har införskaffat kursboken Insikt Naturkunskap1a1, författare Lisa Kirsebom. (ISBN: 978-91-27-42165-3) innan kursen börjar. Ska du läsa både Naturkunskap 1a1 och 1a2 så ska du köpa boken Insikt Naturkunskap 1B istället
(ISBN: 9789127423206)


Litteratur: Insikt Naturkunskap1a1, författare Lisa Kirsebom. (ISBN: 978-91-27-42165-3)

Ska du läsa både Naturkunskap 1a1 och 1a2 så ska du köpa boken Insikt Naturkunskap 1B istället (ISBN: 9789127423206)

Kontakt

maria.berglund@edu.lycksele.se

0950-16788


Arbetsplats: B-tårtan (mitt emot receptionen)

Frågor?

Naturkunskap 1a2,

50p distans (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Maria Berglund

 

Kursupplägg: Naturkunskap 1a2 50p bygger på kursen Naturkunskap 1a1 eller Naturkunskap A
Kursstart v.43 och kursen avslutas v.51 Kursen är öppen för registrering under vecka 43, efter det behövs en kursnyckel för att kunna registrera sig. Kursen har gruppintag vilket innebär att man måste börja när kursen startar. Kursen går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker alltid samma veckodag och tidpunkt. Under kursens gång så måste du fysiskt delta vid de obligatoriska träffarna. Prov kan skrivas närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat. Se till att du har införskaffat kursboken Insikt Naturkunskap 1B författtare Lisa Kirsebom (ISBN: 9789127423206)Litteratur: Insikt Naturkunskap 1B, författtare Lisa Kirsebom (ISBN: 9789127423206)

Naturkunskap 2, NAKNAK02,

50p distans (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Maria Berglund

 

Kursupplägg: Kursen läses under en termin (VT) och är öppen för registrering under första skolveckan på terminen, efter det behövs en kursnyckel för att kunna registrera sig. Kursen har gruppintag vilket innebär att man måste börja när kursen startar. Kursen går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker alltid samma veckodag och tidpunkt. Under kursens gång så måste du fysiskt delta vid de obligatoriska träffarna. Prov kan skrivas närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat. Se till att du har införskaffat kursboken Naturkunskap 2, Ditt Universum av Fredrik Jonsson, NA-förlag
ISBN: 978-91-88229-05-2 innan kursen börjar.Litteratur: Naturkunskap 2, Ditt Universum, av Fredrik Jonsson, NA-förlag
ISBN: 978-91-88229-05-2