Matematik

MATEMATIK

 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att samhället digitaliseras används matematiken i alltmer komplexa situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.

MATEMATIK 1


Vilhelmina

MATEMATIK 3


Vilhelmina

MATEMATIK 2


Vilhelmina

MATEMATIK 4


Vilhelmina

Matematik 1

 

Ansvarig lärare: Mikael Svanberg

 

Kursupplägg: Kursen läses på en termin (HT) och går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker alltid samma veckodag, torsdagar. Under kursens gång så måste du fysiskt delta vid de obligatoriska träffarna och provtillfällena. Prov kan skrivas på ditt närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat. På denna kurs tillämpas gruppantagning vilket innebär att du måste påbörja dina studier när kursen startar.


Litteratur: Liber Matematik M-serien(1a, 1b eller 1c)

Kontakt

mikael_svanberg@hotmail.com

0702369844

Frågor?

Matematik 2

 

Ansvarig lärare: Mikael Svanberg

 

Kursupplägg: Gruppantagning med gemensam kursstart och gemensam kurstakt som följer planeringen.
Kursen läses på en termin (HT) och går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker alltid samma veckodag, måndagar(kväll) eller onsdagar(fm). Under kursens gång så måste du fysiskt delta vid de obligatoriska träffarna och provtillfällena. Prov kan skrivas på ditt närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat. På denna kurs tillämpas gruppantagning vilket innebär att du måste påbörja dina studier när kursen startar


Litteratur: Liber Matematik M-serien(2a, 2b eller 2c)

Matematik 3

 

Ansvarig lärare: Mikael Svanberg

 

Kursupplägg: Gruppantagning med gemensam kursstart och gemensam kurstakt som följer planeringen.
Kursen läses på en termin (HT) och går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker alltid samma veckodag, onsdagar(em). Under kursens gång så måste du fysiskt delta vid de obligatoriska träffarna och provtillfällena. Prov kan skrivas på ditt närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat. På denna kurs tillämpas gruppantagning vilket innebär att du måste påbörja dina studier när kursen startar


Litteratur: Liber Matematik M-serien(3b eller 3c)

Matematik 4

 

Ansvarig lärare: Mikael Svanberg

 

Kursupplägg: Gruppantagning med gemensam kursstart och gemensam kurstakt som följer planeringen.
Kursen läses på en termin (HT) och går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker alltid samma veckodag, onsdagar(em). Under kursens gång så måste du fysiskt delta vid de obligatoriska träffarna och provtillfällena. Prov kan skrivas på ditt närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat. På denna kurs tillämpas gruppantagning vilket innebär att du måste påbörja dina studier när kursen startar


Litteratur: Liber Matematik M-serien(4)