Historia

HISTORIA

 

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

HISTORIA 1a1


100p, Lycksele

HISTORIA 1a2


100p, Lycksele

HISTORIA 1b


100p, Lycksele

Historia 1a1, HISHIS01a1, (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Jan Broman

 

Kursen har två intag per termin. Ht aug/okt, Vt jan/mars. Kursen läses helt på distans, utan obligatoriska träffar. Däremot kommer det att finnas två fasta tider varje vecka, där jag kommer att finnas till hands för personlig handledning. Det kommer dessutom, i mån av tid, finnas möjlighet att boka personliga träffar utöver de två fasta tiderna. Kursen har inga prov, utan kunskaper examineras med inlämningsuppgifter. Vid behov (eller efter önskemål), kan muntlig komplettering förekomma. Antingen via fysisk träff, eller via videolänk. Distansupplägget ger stora friheter, men kräver också ett stort mått av disciplin. Det finns inga deadlines, inget fastställt tidsschema för när uppgifter ska vara klara. Detta ger dig stora möjligheter att själv planera din tid, men innebär också ett stort eget ansvar. Uppgifter lämnas in via vår nuvarande lärplattform "Samarbeta". Vid terminsstart kommer jag att finnas till hands för allmän kursinformation och för att visa hur lärplattformen fungerar. Kan du inte närvara. är det viktigt att du kontaktar mig så snart som möjligt.


Litteratur: Perspektiv på historien 1b, förlag Gleerups, ISBN 978-91-40-69111-8. Finns även som E-bok ett års prenumeration (betydligt lägre kostnad).

Kontakt

jan.broman@edu.lycksele.se
0950-168 08


Arbetsplats Teknikhuset (huset närmast parkeringen Tannbergsskolan

Frågor?

Historia 1a2, HISHIS01a2, (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Jan Broman

 

Kursen har två intag per termin. Ht aug/okt, Vt jan/mars. Kursen läses helt på distans, utan obligatoriska träffar. Däremot kommer det att finnas två fasta tider varje vecka, där jag kommer att finnas till hands för personlig handledning. Det kommer dessutom, i mån av tid, finnas möjlighet att boka personliga träffar utöver de två fasta tiderna. Kursen har inga prov, utan kunskaper examineras med inlämningsuppgifter. Vid behov (eller efter önskemål), kan muntlig komplettering förekomma. Antingen via fysisk träff, eller via videolänk. Distansupplägget ger stora friheter, men kräver också ett stort mått av disciplin. Det finns inga deadlines, inget fastställt tidsschema för när uppgifter ska vara klara. Detta ger dig stora möjligheter att själv planera din tid, men innebär också ett stort eget ansvar. Uppgifter lämnas in via vår nuvarande lärplattform "Samarbeta". Vid terminsstart kommer jag att finnas till hands för allmän kursinformation och för att visa hur lärplattformen fungerar. Kan du inte närvara. är det viktigt att du kontaktar mig så snart som möjligt.


Litteratur: Perspektiv på historien 1b, Förlag Gleerups, ISBN 978-91-40-69111-8. Finns även som E-bok ett års prenumeration (betydligt billigare).

Historia 1b, HISHIS01b, (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Jan Broman

 

Kursen har två intag per termin. Ht aug/okt, Vt jan/mars. Kursen läses helt på distans, utan obligatoriska träffar. Däremot kommer det att finnas två fasta tider varje vecka, där jag kommer att finnas till hands för personlig handledning. Det kommer dessutom, i mån av tid, finnas möjlighet att boka personliga träffar utöver de två fasta tiderna. Kursen har inga prov, utan kunskaper examineras med inlämningsuppgifter. Vid behov (eller efter önskemål), kan muntlig komplettering förekomma. Antingen via fysisk träff, eller via videolänk. Distansupplägget ger stora friheter, men kräver också ett stort mått av disciplin. Det finns inga deadlines, inget fastställt tidsschema för när uppgifter ska vara klara. Detta ger dig stora möjligheter att själv planera din tid, men innebär också ett stort eget ansvar. Uppgifter lämnas in via vår nuvarande lärplattform "Samarbeta". I Samarbeta finns även all kursinformation och alla uppgifter. Vid terminsstart kommer jag att finnas till hands för allmän kursinformation och för att visa hur lärplattformen fungerar. Kan du inte närvara. är det viktigt att du kontaktar mig så snart som möjligt.


Litteratur: Perspektiv på historien 1b, Förlag Gleerups, ISBN 978-91-40-69111-8. Finns även som E-bok ett års prenumeration (betydligt lägre kostnad).