Fysik

FYSIK

 

Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur. Utifrån systematiska observationer och experiment strävar fysiken efter att finna grundläggande principer som kan uttryckas matematiskt i modeller och teorier.

FYSIK 1


150p, Lycksele

FYSIK 2


100p, Lycksele

Fysik 1a, FYSFYS01a,

150 poäng (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Andreas Jansson

 

Kursupplägg: Kursen Fysik 1a läses på lite mer än en termin med gruppintag. Den börjar alltså i augusti och slutar omkring februari. (Skulle man vilja avsluta kursen tidigare är detta säkert möjligt att lösa). Därefter tar kursen Fysik 2 vid för de som ska läsa den.

Kursen läses på distans med träffar en dag i veckan (måndag eller tisdag). På dessa dagar sker något av: genomgång, problemlösning eller laborationsträff. Totalt är det fyra träffar på kursen som är obligatoriska.

- Genomgångarna är halvdagar på Tannbergsskolan.
- För egen inläsning finns länkar till inspelade genomgångar samt information om lämpliga övningar att göra.
- Vid problemlösningsträffar har man möjlighet att vara med på distans via Cisco Meeting, tidigare kallat Acano, som körs via webbläsare eller sitta med i klassrummet.
- Laborationsträffarna sker på plats på Tannbergsskolan i Lycksele.

Kursen examineras genom tre skriftliga delprov samt tre inlämningsuppgifter och två labrapporter. Proven kan skrivas på lämpligt lärcentrum utifrån den möjlighet de har att ordna provvakt.


Litteratur:  Heureka! Kurs 1 ISBN: 9789127567276
Övningsbok (rekommenderat tillval): Heureka! Kurs 1 Övningar och problem ISBN: 9789127428737
Formelsamling: Formler och tabeller, 2a uppl. ISBN: 9789127422452
(Vilken formelsamling som helst för gymnasiets matematik- och fysikkurser bör dock gå bra att använda.)
Utöver detta behövs även en lämplig miniräknare för gymnasiematematik.

Fysik 2, FYSFYS02,

100 poäng (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Andreas Jansson

 

Kursupplägg: Kursen Fysik 2 börjar en bit in på vårterminen (när kursen Fysik 1a slutar, vanligtvis i månadsskiftet januari/februari) och läses alltså på lite mindre än en termin med gruppintag. Till första träffen bör man ha hunnit skaffa läroboken eftersom kursen kör igång på helfart på en gång.
OBS: För att läsa kursen Fysik 2 ska man ha läst en Matematik 3-kurs, alternativt läsa Matematik 3c parallellt med Fysik 2. Detta eftersom derivator, integraler och trigonometri ingår i Fysik 2.

Kursen läses på distans med en träff i princip varje vecka (måndagar eller tisdagar). På dessa träffar sker något av: genomgång, problemlösning eller laborationsträff. Sammanlagt är tre av dessa träffar obligatoriska.

- Genomgångarna är halvdagar på Tannbergsskolan. De flesta av dessa är frivilliga.
- För egen inläsning finns länkar till inspelade genomgångar samt information om lämpliga övningar att göra.
- Vid problemlösningsträffar har man möjlighet att vara med på distans via Cisco Meeting (körs via webbläsare) eller sitta med i klassrummet.
- Laborationsträffarna sker på plats på Tannbergsskolan i Lycksele.

Kursen examineras genom tre skriftliga delprov samt ett par inlämningsuppgifter och labrapporter. Proven kan skrivas på lämpligt lärcentrum utifrån den möjlighet de har att ordna provvakt.


Litteratur: Heureka! Kurs 2 ISBN: 9789127567283
Övningsbok (rekommenderat tillval): Heureka! Kurs 2 Övningar och problem ISBN: 9789127433694
Formelsamling: Formler och tabeller, 2a uppl. ISBN: 9789127422452
(När det gäller formelsamling fungerar i princip vilken formelsamling som helst för NA- eller TE-programmen.)
Utöver detta behövs även en lämplig miniräknare för gymnasiematematik.

Kontakt

andreas.jansson@edu.lycksele.se

0950-163 76

Frågor?