Engelska

ENGELSKA

 

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

ENGELSKA 5


100p, Lycksele

ENGELSKA 6


100p, Lycksele

Engelska 5, ENGENG05, 100p (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Santino Zhakata

 

Kursupplägg: Gruppantagning med gemensam kursstart och gemensam kurstakt som följer planeringen.

Två antagning sker om året (Vt och Ht). Kursen läses på en termin och går på distans med ett antal obligatoriska träffar.Träffarna sker mest på samma veckodag, tisdagar, (se schemat på kurssidan) Under kursens gång så måste du fysiskt delta vid de obligatoriska träffarna och provtillfällena. Prov kan skrivas på ditt närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat. På denna kurs tillämpas gruppantagning vilket innebär att du måste påbörja dina studier när kursen startar. Deltagarna står själva för kurslitteraturen, fast ett antal skönlitteraturböcker finns att reservera till deltagarna i skolbiblioteket.


Litteratur:  Engleska 5 : Core 1 ; Theodore Boone: Kid Lawyer (John Grisham), Ten short stories (Roald Dahl)

Engelska 6, ENGENG06, 100p (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Santino Zhakata

 

Kursupplägg:

Kursupplägg: Gruppantagning med gemensam kursstart och gemensam kurstakt som följer planeringen.

Två antagning sker om året (Vt och Ht). Kursen läses på en termin och går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker mest på samma veckodag, måndagar, (se schemat på kurssidan) Under kursens gång så måste du fysiskt delta vid de obligatoriska träffarna och provtillfällena. Prov kan skrivas på ditt närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat. På denna kurs tillämpas gruppantagning vilket innebär att du måste påbörja dina studier när kursen startar. Deltagarna står själva för kurslitteraturen, fast ett antal skönlitteraturböcker finns att reservera till deltagarna i skolbiblioteket.


Litteratur: Engelska 6: Core 2; The curious incident of the dog in the night time (Mark Haddon), Slumdog Millionaire (Vikas Swarup)