Biologi

BIOLOGI

 

Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. Biologins sammanhang är ofta komplexa och studeras på olika nivåer, från den enskilda molekylen till globala ekosystem.

Biologi 1, BIOBIO01,

100p distans (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Maria Berglund

 

Kursupplägg: Kursen läses under en termin (HT) och är öppen för registrering under första skolveckan, efter det behövs en kursnyckel för att kunna registrera sig.
Kursen har gruppintag vilket innebär att man måste börja när kursen startar. Kursen går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker alltid samma veckodag och tidpunkt. Under kursens gång så måste du fysiskt delta vid de obligatoriska träffarna.
Prov kan skrivas närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat.
Se till att du har införskaffat kursboken Spira Biologi 1, förlag Liber, ISBN: 9789147116003 innan kursen börjar.


Litteratur: Spira Biologi 1, förlag Liber, ISBN: 9789147116003

Kontakt

maria.berglund@edu.lycksele.se

0950-16788


Arbetsplats: B-tårtan (mitt emot receptionen)

Frågor?