Biologi

BIOLOGI

 

Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. Biologins sammanhang är ofta komplexa och studeras på olika nivåer, från den enskilda molekylen till globala ekosystem.

Biologi 1, BIOBIO01,

100p distans (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Maria Berglund

 

Kursupplägg: Kursen har gruppintag vilket innebär att man måste börja när kursen startar, man måste följa planeringen och fysiskt delta vid de obligatoriska träffarna och vara klar när kursen slutar.

Kursen går på distans med ett antal obligatoriska träffar.

Kursen startar vid terminens början v.34 avslutas innan jul v.51.

Träffarna sker alltid samma veckodag och tidpunkt (se schema).
I denna kurs har vi följande träffar: Träffv.35, träff v.37, prov v.39, prov v.43, prov v.49. Finns möjlighet att få en frivillig digital kursintroduktion i Teams v.34.

Under kursens gång så måste du fysiskt delta vid de obligatoriska träffarna. Prov kan skrivas på Tannbergsskolan, din orts / ditt närmaste lärcentra och i vissa fall digitalt i DigiExam.


Litteratur: Spira Biologi 1, förlag Liber,

ISBN: 978-91-47-11600-3

Se till att du har införskaffat kursboken innan du kommer till kursintroduktionen.

Kontakt

maria.berglund@edu.lycksele.se

0950-16788

(nås enklast via mail)


Arbetsplats: B-tårtan (mitt emot receptionen)

Frågor?