Lapplandsvux

LAPPLANDSVUX


Kurser på gymnasial nivå

Ansökan kan laddas hem, fyllas i och skickas till hemkommunen. Kontaktuppgifter finns HÄR (länk). 

vad är

GYMNASIAL VUXENUTBILDNING

?

Den utbildning man får via gyvux motsvarar den utbildning som elever får på gymnasiet, men innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna studenter. Studierna är mer koncentrerade och därför sjunker antalet undervisningstimmar. Det betyder att man som student får arbeta mer självständigt och ta mer eget ansvar för sina studier och sina studieframgångar.


Man bestämmer själv, tillsammans med en vägledare, i vilken takt man vill studera och antalet ämnen som man vill kombinera. Studie och yrkesvägledaren hjälper också att skapa en individuell studieplan som man sedan följer under tiden man studerar. 


En gymnasial vuxenutbildning finns för den som behöver komplettera en utbildning på gymnasial nivå. Det kan handla om att man har ett ofullständigt betyf eller saknar kurser, samtidigt osm man behöver behörighet till universitet. Utbildningen följer samma läroplan och kursplaner som den vanliga gymnasieskolan och ger också samma kompetens.


Efter att man avslutat sina studier får man ett slutbetyg. Har man redan att slutbetyg från gymnasieskolan får man istället ett samlat betygsdokument från komvux.

Ansökan kan laddas hem, fyllas i och skickas till hemkommunen.

Du är behörig att söka om du


  • helt saknar gymnasiebetyg.
  • behöver komplettera din gymnasieutbildning för behörighet till högre studier.
  • vill få dina kunskaper och din kompetens validerad.
  • behöver ändra yrkesinriktning för att öka möjligheten till arbete.

VÅRA KURSER

BIOLOGI


Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld (...)

ENGELSKA


Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi (...)

FYSIK


Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld (...)

HISTORIA


Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och (...)

KEMI


Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld (...)

MATEMATIK


Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov (...)

NATURKUNSKAP


Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi (...)

SAMHÄLLSKUNSKAP


Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi (...)

SVENSKA


Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation (...)

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK


Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga (...)

LAPPLANDSVUX

är ett samarbete mellan inlandskommunerna...

 

...i Västerbottens län. Lapplandsvux har utbildningar inom gymnasiala ämnen.

Genom detta samarbete kan vi erbjuda ett stort urval lokala utbildningar.

Kontakt

 

Webbansvarig:


Vilhelmina Lärcentrum

Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

 

Mejl: vasterbottensvux@vilhelmina.se,

info@fotografhannelebang.se

 

Telefon: 0940-142 57

 

Copyright. All Rights Reserved