Information

INFORMATION

inför, under och efter

din utbildning

Lapplandsvux är ett samarbete mellan åtta inlandskommuner. Genom samarbetet kan vi erbjuda ett stort smörgåsbord med allmänna ämnen. Du läser kurserna via ditt Lärcentrum.


Här kan du ta del av viktig information som gäller din utbildning och din lärmiljö.


Ställ gärna frågor genom att kontakta oss via formuläret bredvid. Vi rekommenderar er dock att direkt ta kontakt med din hemkommun för att få skräddarsydd hjälp. Kontaktuppgifter hittar du HÄR.

 
 
 
 

ANSÖKNINGSFORMULÄR

Se HÄR.


BIBLIOTEKSTJÄNSTER

Behöver du tillgång till databaser och e-tidskrifter, kontakta studiebibliotekarien på kommunbiblioteket.


DATORANVÄNDNING

Tillgång till datorer i Lärcentrums lokaler.

Användarkonto: För att använda datorerna på Lärcentrum måste du ha ett användarkonto. Detta konto får du på IT-avdelningen efter det att du skrivit under en ansvarsförbindelse. Kontot du får gäller även som inloggning mot First Class.


FIKA/MAT

Tillgång till fullt utrustat pentry med kaffeautomat, kylskåp och mikrovågsugnar.


FRÅNVARO

Enligt förordning om vuxenutbildning 7 kapitlet, 1§.

Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.


FÖRSÄKRING

Alla studerande vid den kommunala vuxenutbildningen omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.


INDIVIDUELL STUDIEPLAN

Som deltagare inom sfi, särvux, grundvux och gyvux ska du ha en individuell studieplan. Studievägledaren ansvarar för att planen upprättas och är aktuell.

Din lärare och du som studerande svarar tillsammans för individuell kursplanering. Kursplaneringen ligger till grund för studieplanen.


LEDIGHET

Planerar du att vara ledig från utbildningen använder du ledighetsansökan.PERSONUPPGIFTER

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla din ansökan och att du sedan ska kunna fullgöra dina ev. fortsatta studier hos oss. Vi tillämpar vid varje tidpunkt gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.


SCHEMA LAPPLANDSVUX

Se schemat HÄR.


SCHEMA GRUNDVUX

Se scheman HÄR.


SKRIVNING/TENTAMEN/PRÖVNING

För samtliga studerande i kommunen kan tentamen göras på Lärcentrum, i vissa fall mot en avgift. Vid tentamen kontakta alltid först den berörda institutionen på universitet/högskola.


TERMINSTIDER

HT21: 2021-08-23 - 2022-01-07

VT22: 2022-01-10 - 2021-05-27

HT22: 2022-08-22 - 2022-12-31


UTBILDNINGSSTARTER

Lapplandsvux

Grundvux - Storuman & Vilhelmina


VALIDERING

Validering handlar om att erkänna och tillvarata människors faktiska eller reella kunskap och kompetens oberoende av hur den förvärvats. Det handlar om kunskaper man har skaffat sig i arbetslivet, i studiecirkeln eller på sin fritid

Läs mer om validering >>


VIDEOKONFERENS

I Lärcentrums lokaler finns videokonferensutrustning för kontakt mellan lärare och studentgrupper samt lektioner/föreläsningar. Videokonferensstudios kan även bokas för egna träffar i mån av tillgång.


Är du studerande vid den kommunala vuxenutbildningen eller läser mot högskola/universitet har du möjlighet att använda Lärcentrums lokaler.