Matematik Grundvux

MATEMATIK

 

Undervisningen i kursen matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleven möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Matematik GV, och 1-4

 

Ansvarig lärare: Mikael Svanberg

 

Kursupplägg: Undervisning via videolänk eller lärosal i Vilhelmina, möjlighet att läsa valfri kurs(1a, 1b, 1c läser tillsammans, 2a, 2b, 2c likaså och 3b, 3c, 4 ) föreläsningar och räkneövningar, hemprov på delmoment och ett avslutande np.


Litteratur: Liber: M-serien(t.ex M1a, M2b, M3c osv), används på 1-4-kurserna.

Kontakt

mikael_svanberg@hotmail.com

0702369844


Frågor?

LAPPLANDSVUX

är ett samarbete mellan inlandskommunerna...

 

...i Västerbottens län. Lapplandsvux har utbildningar inom gymnasiala ämnen.

Genom detta samarbete kan vi erbjuda ett stort urval lokala utbildningar.

Kontakt

 

Webbansvarig:


Vilhelmina Lärcentrum

Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

 

Mejl: vasterbottensvux@vilhelmina.se,

info@fotografhannelebang.se

 

Telefon: 0940-142 57

 

Copyright. All Rights Reserved