GrundVux

GRUNDVUX


Kurser på grundläggande nivå

vad är

GRUNDLÄGGANDE

VUXENUTBILDNING

?

Den utbildning man får via grundvux motsvarar den utbildning som elever får i grundskolan, men innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna studenter. Studierna är mer koncentrerade och därför sjunker antalet undervisningstimmar. Det betyder att man som student får arbeta mer självständigt och ta mer eget ansvar för sina studier och sina studieframgångar.


Man bestämmer själv, tillsammans med en vägledare, i vilken takt man vill studera och antalet ämnen som man vill kombinera. Studie och yrkesvägledaren hjälper också att skapa en individuell studieplan som man sedan följer under tiden man studerar. 


Den grundläggande vuxenutbildningen är till för de som behöver komplettera en utbildning på grundskolenivå. Man kanske har en kortare utbildning än nio år eller behöver repetera några ämnen innan man fortätter på gymnasienivå. Då är komvux/vuxenutbildning ett bra alternativ.

Behörighet (Skolverket)


Vuxna har rätt att delta i komvux på grundläggande nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier:


  • De är bosatta i Sverige.
  • De har inte de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.
  • De har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


Man kan vara behörig att delta i komvux på grundläggande nivå även om man är yngre än 20 år. I så fall måste man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden. Villkoren ovan måste också vara uppfyllda.

VÅRA KURSER

ENGELSKA


Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket (...)

MATEMATIK


Undervisningen i kursen matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper (...)

SAMHÄLLSKUNSKAP


Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi (...)

SVENSKA


Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation (...)

LAPPLANDSVUX

är ett samarbete mellan inlandskommunerna...

 

...i Västerbottens län. Lapplandsvux har utbildningar inom gymnasiala ämnen.

Genom detta samarbete kan vi erbjuda ett stort urval lokala utbildningar.

Kontakt

 

Webbansvarig:


Vilhelmina Lärcentrum

Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

 

Mejl: vasterbottensvux@vilhelmina.se,

info@fotografhannelebang.se

 

Telefon: 0940-142 57

 

Copyright. All Rights Reserved