Engelska GrundVux

ENGELSKA

 

Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Eleven ska även utveckla tilltro till sin förmåga att använda engelska i olika situationer och för skilda syften i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Engelska delkurs 1

 

Ansvarig lärare: Maria Hallman

 

Kursupplägg: Gemensam kursstart 21/8.
Kl09:30 Lärcentrum Storuman
Kl13:00 Lärcentrum Vilhelmina
Kursen går på distans med två träffar. V.34 & V.44


Litteratur: Stepping Stone 1-2

Engelska delkurs 3

 

Ansvarig lärare: Maria Hallman

 

Kursupplägg: Gemensam kursstart 21/8.
Kl. 09:30 Lärcentrum Storuman
Kl. 13:00 Lärcentrum Vilhelmina
Kursen är på distans, men har 2 fysiska träffar V.34 & V.44.
Lektion onsdagar kl 13:00-15:50


Litteratur: Stepping Stone 3

Kontakt

Maria.hallman@storuman.se

Frågor?

Engelska delkurs 2

 

Ansvarig lärare: Maria Hallman

 

Kursupplägg: Gemensam kursstart 21/8.
Kl09:30 Lärcentrum Storuman
Kl13:00 Lärcentrum Vilhelmina
Kursen går på distans med två träffar. V.34 & V.44


Litteratur: Stepping Stone 1-2

LAPPLANDSVUX

är ett samarbete mellan inlandskommunerna...

 

...i Västerbottens län. Lapplandsvux har utbildningar inom gymnasiala ämnen.

Genom detta samarbete kan vi erbjuda ett stort urval lokala utbildningar.

Se Lapplandsvux (KomVux) kurser här:

 

Se GrundVux kurser här:

 

Kontakt

 

Webbansvarig:


Vilhelmina Lärcentrum

Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

 

Mejl: vasterbottensvux@vilhelmina.se,

info@fotografhannelebang.se

 

Telefon: 0940-142 57

 

Copyright. All Rights Reserved