Matematik Grundvux

MATEMATIK

 

Undervisningen i kursen matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleven möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Matematik GV, och 1-4

 

Ansvarig lärare: Mikael Svanberg

 

Kursupplägg: Undervisning via videolänk eller lärosal i Vilhelmina, möjlighet att läsa valfri kurs(1a, 1b, 1c läser tillsammans, 2a, 2b, 2c likaså och 3b, 3c, 4 ) föreläsningar och räkneövningar, hemprov på delmoment och ett avslutande np.


Litteratur: Liber: M-serien(t.ex M1a, M2b, M3c osv), används på 1-4-kurserna.

Kontakt

mikael_svanberg@hotmail.com

0702369844


Frågor?