Engelska GrundVux

ENGELSKA

 

Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Eleven ska även utveckla tilltro till sin förmåga att använda engelska i olika situationer och för skilda syften i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Engelska delkurs 1

 

Ansvarig lärare: Maria Hallman

 

Kursupplägg: Gemensam kursstart 21/8.
Kl09:30 Lärcentrum Storuman
Kl13:00 Lärcentrum Vilhelmina
Kursen går på distans med två träffar. V.34 & V.44


Litteratur: Stepping Stone 1-2

Engelska delkurs 3

 

Ansvarig lärare: Maria Hallman

 

Kursupplägg: Gemensam kursstart 21/8.
Kl. 09:30 Lärcentrum Storuman
Kl. 13:00 Lärcentrum Vilhelmina
Kursen är på distans, men har 2 fysiska träffar V.34 & V.44.
Lektion onsdagar kl 13:00-15:50


Litteratur: Stepping Stone 3

Kontakt

Maria.hallman@storuman.se

Frågor?

Engelska delkurs 2

 

Ansvarig lärare: Maria Hallman

 

Kursupplägg: Gemensam kursstart 21/8.
Kl09:30 Lärcentrum Storuman
Kl13:00 Lärcentrum Vilhelmina
Kursen går på distans med två träffar. V.34 & V.44


Litteratur: Stepping Stone 1-2