Svenska som andraspråk

SVENSKA SOM

ANDRASPRÅK

 

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkighet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig.

Svenska som andraspråk 1, SVASVA01,

100 poäng distans- eller på plats (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Viveka Svanberg

 

Välkommen till en spännande och språkutvecklande kurs.


Kursupplägg: Gruppintag med gemensam kursstart och obligatoriska träffar varje måndag. Kursen innehåller många trevliga texter med tillhörande övningar och grammatik. Vi redovisar våra uppgifter både skriftligt och muntligt med många givande diskussioner. I kursen ingår ett nationellt prov.


Litteratur:  Språkporten, Svenska som andraspråk 123 Lund: Studentlittteratur

Svenska som andraspråk 3, SVASVA03,

100 poäng distans- eller på plats (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Viveka Svanberg

 

Välkommen till SVASVA 03.


Kursupplägg:

Välkommen till kursen svasva03 som läses på distans med obligatorisk närvaro på närträffar. Undervisningen sker på måndagarna och innehåller många intressanta texter, rapportskrivning samt ett nationellt prov. Kursen innehåller språkutvecklande uppgifter både muntligt och skriftligt.
Anmäl dig redan idag till en fantastisk utbildning i svenska språket.


Litteratur:  Språkporten, Svenska som andraspråk 123 Lund: Studentlittteratur

Kontakt

Viveka Svanberg

070-655 85 76

Frågor?

Svenska som andraspråk 2, SVASVA02,

100 poäng distans- eller på plats (Lycksele)

 

Ansvarig lärare: Viveka Svanberg

 

Välkommen till SVASVA 02.


Kursupplägg:

Läroboken som vi använder är "Språkporten Svenska som andraspråk 1 2 3". Kursen läses på distans varannan måndag och det är obligatorisk närvaro på närträffarna. Det är en intressant och lärorik kurs som baserar sig på aktuella texter, skrivuppgifter och diskussioner samt bokläsning med boksamtal.


Litteratur:  Språkporten, Svenska som andraspråk 123 Lund: Studentlittteratur

LAPPLANDSVUX

är ett samarbete mellan inlandskommunerna...

 

...i Västerbottens län. Lapplandsvux har utbildningar inom gymnasiala ämnen.

Genom detta samarbete kan vi erbjuda ett stort urval lokala utbildningar.

Viktiga datum


 

NOVEMBER 30, 2019

 

Sista ansökningsdag till Lapplandsvux:s kurser. Se alla utbildningar:

 

Kontakt

 

Webbansvarig:


Vilhelmina Lärcentrum

Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

 

Mejl: vasterbottensvux@vilhelmina.se,

info@fotografhannelebang.se

 

Telefon: 0940-142 57

 

Copyright. All Rights Reserved