Kursutbud

KURSUTBUD

Lapplandsvux erbjuder följande kurser:

BIOLOGI

Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld (...)

HISTORIA

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och (...)

ENGELSKA

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi (...)

KEMI

Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld (...)

FYSIK

Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld (...)

MATEMATIK

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov (...)

NATURKUNSKAP

Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi (...)

REDOVISNING

Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som (...)

SAMHÄLLSKUNSKAP

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi (...)

SVENSKA

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation (...)

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga (...)

LAPPLANDSVUX

är ett samarbete mellan inlandskommunerna...

 

...i Västerbottens län. Lapplandsvux har utbildningar inom gymnasiala ämnen.

Genom detta samarbete kan vi erbjuda ett stort urval lokala utbildningar.

Viktiga datum


 

NOVEMBER 30, 2019

 

Sista ansökningsdag till Lapplandsvux:s kurser. Se alla utbildningar:

 

Kontakt

 

Webbansvarig:


Vilhelmina Lärcentrum

Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

 

Mejl: vasterbottensvux@vilhelmina.se,

info@fotografhannelebang.se

 

Telefon: 0940-142 57

 

Copyright. All Rights Reserved